Cele Fundacji

Wszystkie cele, które przyświecają naszej działalności oraz działania, za pomocą których te cele są realizowane znajdują się w Statucie Fundacji.

Dzieci chore i niepełnosprawne

Działania na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętej niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, współfinansowanie i prowadzenie punktów pomocy medycznej, szkół i przedszkoli, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.

Dzieci i młodzież z ubogich domów

Pomoc dzieciom i młodzieży z domów dziecka, rodzin zastępczych oraz rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, organizowanie dodatkowej edukacji i wypoczynku, wyrównanie szans i wsparcie na etapie usamodzielnienia.

Osoby chore i bez środków do życia

Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie nierówności społecznych, zwłaszcza osób z terenów miejskich, podmiejskich i wiejskich szczególnie dotkniętych zjawiskiem biedy, choroby i wykluczenia społecznego.

Nasza Historia

Nasza Historia

Jesteśmy fundacją, której celem jest pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej. Wśród naszych podopiecznych znajdują się młodzi ludzie dotknięci chorobą, jak również młodzież z biednych rodzin. W pomoc osobom potrzebującym angażujemy się od 2015 roku. Od tego czasu prowadziliśmy na terenie Warszawy działania pomocowe dla osób dotkniętych bezdomnością. Pod koniec 2016 roku zdecydowaliśmy się na sformalizowanie naszych działań i założenie fundacji, która przy wsparciu ludzi dobrej woli umożliwi nam zorganizowanie akcji pomocowych na szerszą skalę. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000663673. Przekazując nam swoją darowiznę masz pewność, że cała kwota trafi do osób potrzebujących. Za swoją działalność nie pobieramy żadnego wynagrodzenia. Nadzór nad naszą fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezydent miasta Warszawy.

Nasz Zespół

Nasz zespół to zgodne trio, którego pasją jest działanie ukierunkowane na pomoc dzieciom i młodzieży. Lubimy spełniać marzenia. Lubimy oddawać cząstkę siebie i sprawiać radość tym, którzy już przestali wierzyć.
Marta
Marta
Koordynator projektów
Andrzej
Andrzej
Koordynator projektów
Monika
Monika
Koordynator projektów

Nasi Podopieczni

Chcemy wspierać tych, którzy naprawdę tego potrzebują, dlatego osoby chętne do objęcia naszą pomocą są każdorazowo dokładnie weryfikowane. Możesz mieć pewność, że Twoja darowizna trafi we właściwe ręce. Dziękujemy za Twoje zaufanie i pomoc. ZOBACZ WIĘCEJ

Nasze cele, działania, dążenia i marzenia